** LƯU Ý** Chỉ Cần Tải 1 Trong 2 Link

Các Sư Huynh Tải Không Được Thì Đọc Hướng Dẫn Trước Khi Tải Nha <3

Nếu Tải Lỗi Thì Dùng Chrome Hoặc UC BROWSER Vào Link Là Tải Được Nha <3


LINK TẢI ANDROID 1

LINK TẢI ANDROID 2

HƯỚNG DẪN TẢI